CETMOS

 

 

Države sudionice projekta suradnje “CETMOS” predstavljaju regiju Srednje Europe koja čini atraktivno tržište ulagačima u osnivanju novih poduzeća i provedbi ulaganja. Međutim, jedan od preduvjeta ulaska na tržište je odgovarajuće osiguranje prava intelektualnog vlasništva zainteresiranima u uključenim državama gdje je obavezno ispitivanje ranijih prava.

 

CETMOS daje pouzdano rješenje tog problema u smislu žigova, nudeći pretragu žigova u nacionalnim i međunarodnim registrima žigova u 9 država, tj. Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, kao i u registru žigova Zajednice važećih na teritoriju Europske unije. CETMOS označava uslugu omogućenu samo jednim zahtjevom koji pokriva sve uključene države, i izvršava se u kratkom vremenu uz povoljne pristojbe.

 

Pretragu provode uredi za industrijsko vlasništvo u spomenutim državama, koristeći podatke u svojim registrima žigova, pa su dobiveni rezultati uvijek iz ažurnih baza podataka. Uz to, usluga se pruža pod strogim pravilima upravljanja kvalitetom, u čemu sudjeluju stručnjaci sa značajnim iskustvom u postupcima registracije žigova.

 

Usluga se može naručiti elektroničkim putem na adresi: www.cetmos.eu i stranka rezultat dobije također elektroničkim putem. Na taj način je i rok izvršenja usluge konkurentan,  znači maksimalno četiri tjedna, a što u praksi može biti i kraće. Izvješće o pretrazi sadrži  ranije žigove, istovjetne ili slične znaku naznačenom u zahtjevu za pretragu, skupljene u zasebnim tabelama po državama. Izvješće sadrži najvažnije detalje ranijih žigova, uključujući ime i kontakt podatke nositelja žiga.

 

Premda je usluga na engleskom jeziku, detaljne informacije o tome mogu se dobiti na 9 jezika na internetu, ili izravno u sudjelujućem uredu na službenom jeziku države sudionice.

 

Izvješće o pretrazi napravljeno uz pomoć CETMOS-a može se učinkovito uporabiti i u naknadno pokrenutoj službenoj proceduri. Prije podnošenja prijave za registraciju žiga, uvijek je korisno ispitati je li znak koji se želi zaštititi već zaštićen ili nije. Uz pomoć CETMOS-a jednostavno je odlučiti o predaji zahtjeva za registraciju žiga kroz nacionalni, međunarodni ili postupak Zajednice u cilju stjecanja zaštite u regiji.

 

Uporaba CETMOS-a osigurava značajnu prednost i sigurnost u marketingu. Prilikom predstavljanja novih proizvoda ili usluga vrijedi ispitati vrijeđa li nova slika ranija prava drugih nositelja žiga. Izvješće može ponuditi uvjerljiv odgovor na ta pitanja, pošto su marketinški stručnjaci u mogućnosti dobiti brz pristup dokumentu koji je dobro strukturiran i sadrži potrebne podatke.