DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO  RH
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
HRVATSKA

OIB : 89755384389
 
Ured ravnatelja
Tel:        (01) 61 06 100
Faks:     (01) 61 12 017
             
INCENTIV - Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - za informacije i usluge korisnicima
Tel:        (01) 61 09 825
Faks:     (01) 61 12 017
El.pošta: info@dziv.hr

Prijamni ured
Tel:        (01) 61 06 418
Faks:     (01) 61 12 017