Seminar "Prava intelektualnog vlasništva (PIV) - Zaštita softvera"

Mjesto održavanja : DZIV  - kino dvorana

KONTAKT ZA REGISTRACIJU :

Tina Kovačić, Office Manager
"Imelda Ogilvy", Agencija za tržišno komuniciranje i odnose s javnošću
Trg žrtava fašizma 2/4, 10 000 Zagreb-Croatia
Tel:    +385 1 48 08 500
Mob:  +385 91 46 35 329
Faks: +385 1 48 08 515
El.pošta: tinak@imelda-ogilvy.hr