Obilježavanje 110. godišnjice zakona o patentu u Hrvatskoj

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obilježit će 110. godišnjicu zakona o patentu u Hrvatskoj nizom događanja.

 

Uspostava sustava intelektualnog vlasništva započela je na području Hrvatske već krajem 19. stoljeća. Dio stoljetne tradicije duhovnog stvaralaštva u Hrvata je i stvaranje uvjeta za zaštitu izuma donošenjem Zakona o patentima prije točno 110 godina. Zajednički ugarsko-hrvatski državni sabor potvrdio je 4. svibnja 1884. godine Zakon o autorskom pravu, a nedugo potom 7. srpnja 1895. godine Zakon o patentima. Iste godine utemeljen je i Povlastični ured koji odmah od početka svog rada objavljuje Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. Prvi patentni glasnik na hrvatskom jeziku – Povlastnički viestnik - kao službeno glasilo Povlastničkog ureda izdan je 1897. godine i neprekidno je izlazio kao dvomjesečnik sve do 1919. godine. Po osamostaljenju Hrvatske i osnutku današnjeg Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Mađarski patentni ured ustupio je Zavodu sveske Povlastničkog viestnika i to sva godišta od 1987. do 1919. godine. Tragom Viestnika uz pomoć Hrvatskog državnog arhiva pronađen je Zakonski članak XXXVII iz 1895. o povlasticah na izume i Naredba kr.ugar.ministra trgovine od 28. siečnja 1986. kojom je Zakonski članak stupio na snagu. Svi ti dokumenti svjedoče o razvoju sustava koji je išao ruku pod ruku sa onim u razvijenom dijelu Europe, prvenstveno svojim izgrađenim i učinkovitim državnim sustavom za njegovu provedbu. Donošenjem tih dvaju temeljnih zakona u Hrvatskoj je ostvarena i formalno-pravna osnova nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, koji se neprekinuto tijekom proteklog stoljeća razvija sve do danas.

 

Važeći Zakon o patentu iz 2003. godine možemo sagledati i kao svojevrsno održavanje kontinuiteta, i kao suvremeni zakonski okvir koji pruža zaštitu u velikoj mjeri usklađenu sa važećim odredbama u Europskoj uniji, a i šire u smislu odredbi međunarodnih konvencija i sporazuma kojih je pristupnica i Republika Hrvatska.

 

Za ovu prigodu postavljena je izložba «Hrvatski izumitelji kroz povijest» u zgradi Hrvatskog državnog arhiva, otvorena do 15. srpnja 2005. godine. Na izložbi će biti predstavljeno 12 izumitelja od Fausta Vrančića, Ruđera Boškovića, Ivana Vučetića, Ferdinanda Kovačevića, Davida Schwartza, Eduarda Slavoljuba Penkale, Franje Hanamana, Josipa Belušića, Marcela pl.Kiepacha, Maria Puretića, Nikole Tesle, sve do četveročlanog tima Istraživačkog instituta Plive. Njihov bezvremeni doprinos napretku cjelokupnog čovječanstva, često nerazdvojni dio života svakog od njih ponaosob, predstavljen je na izložbi fotografijama originalnih eksponata i patentnih spisa, kratkim životopisima, povijesnim kontekstom te izumiteljskim radom. Izložba je dostupna posjetiteljima radnim danom od 8,00 – 17,00 sati.

 

Obljetnica će biti obilježena i prigodnim svečanim skupom za uzvanike. Teme izlaganja pokrit će povijesni pregled zakonodavnog okvira od Zakonskog članka XXXVII o povlasticah na izume kojeg je potvrdio zajednički ugarsko – hrvatski sabor 7. srpnja 1895. godine, do važećeg Zakona o patentu iz 2003. godine, patentni sustav u kontekstu Europske patentne organizacije i Europske unije, iskustva sudske prakse u zaštiti patenata u Hrvatskoj, te pogled na patentni sustav iz gospodarske perspektive. Skupu će se obratiti i gost iz Mađarskog patentnog ureda s izlaganjem o mađarskim iskustvima u patentnoj zaštiti u povijesnom razdoblju od zajedničkih početaka. Očekuje se da će sudionike skupa pozdraviti predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks.

 

Svečano obilježavanje godišnjice zaključiti će se prigodnim koncertom.

 

Informacije:
Ljerka Golubić Bregant
email: ipo.croatia@patent.htnet.hr
Tel. 01/6106 100
Fax. 01/6112 017