Poziv na sudjelovanje na seminaru "Uspješno licenciranje tehnologije" u organizaciji WIPO-a , Beograd 1-4.11.2005.
   
  Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) u suradnji s lokalnim partnerima organizira u Beogradu od 1. do 4. studenog 2005. seminar "Uspješno licenciranje tehnologije", namijenjen razvijanju vještina potrebnih za uspješno licenciranje prava intelektualnog vlasništva. Seminar bi trebao pomoći sudionicima u prepoznavanju poslovnih prilika i rizika pri sklapanju ugovora o licenciranju, kao i u uspješnom vođenju pregovora od početnih pregovora do zaključivanja ugovora. Sudionici će također imati priliku primijeniti stečena znanja kroz praktični dio seminara koji uključuje hipotetski primjer pregovaranja i sastavljanja ugovora. Radni jednici seminara su engleski i srpski, iz simultano prevođenje s jednog jezika na drugi. Pozivaju se zainteresirani sudionici iz Hrvatske da sudjeluju na seminaru, uz pokrivanje troškova sudjelovanja vlastitim sredstvima.
   Program seminara

 

  Podaci za kontakt i prijavu sudjelovanja su:
  Nataša Milanović
  Zavod za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore
  Zmaj Jovina 21, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  tel. + 38 111 63 59 17
  fax. +38 11 311 23 77
  e-mail: nmilanovic@yupat.sv.gov.yu