PROMJENE U NAČINU UPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA ZA POSTUPKE I USLUGE DZIV-A
   
  Temeljem novih propisa o platnom prometu, tijekom 2005. godine došlo je do promjena u načinu uplaćivanja prihoda državnog proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, u skladu s čime se svi prihodi proračuna i prihodi korisnika državnog proračuna uplaćuju na jedinstveni račun državnog proračuna.
  Osim ove promjene, DZIV uvodi i dodatne promjene u modelima plaćanja pristojbi i naknada troškova za postupke i informacijske usluge iz područja intelektualnog vlasništva, koji bi DZIV-u trebali olakšati praćenje plaćanja ovih pristojbi i naknada troškova od strane korisnika, s konačnim ciljem efikasnijeg odvijanja postupaka za dodjelu prava intelektualnog vlasništva i pružanja pratećih informacijskih usluga.
  U skladu s navedenim promjenama, svi prihodi proračuna i prihodi korisnika državnog proračuna uplaćuju se na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, što je NOVI broj računa kojeg koristi Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Na taj broj računa uplaćuju se i UPRAVNE PRISTOJBE i NAKNADE TROŠKOVA, uz odgovarajuće razlike u modelima plaćanja.
 

Osim novog broja računa, pri svakoj uplati u državni proračun, potrebno je točno navesti i novi "model" plaćanja i "poziv na broj", u svrhu jednoznačnog identificiranja i usmjeravanja izvršene uplate. Pri uplati upravne pristojbe novi "model plaćanja" je 27, a "poziv na broj" 5010-XXXXXX, a pri uplati naknade troškova novi "model plaćanja" je 63, a "poziv na broj" 7137-6179-XXXXXX.

  Također, u "opisu plaćanja" prema oba modela i dalje je potrebno točno navesti radnju za koju se vrši pojedina uplata.
  Nadalje, pri pokretanju nekog postupka (prijave za dodjelu prava ili zahtjeva za informacijsku uslugu) u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, na uplatnici se u "pozivu na broj", umjesto XXXXXX u gore navedenim modelima, upisuje određeni ŠESTEROZNAMENKASTI broj, koji odgovara vrsti postupka koji se pokreće (vidjeti donju tablicu). Taj broj je PRIVREMEN i koristi se samo kod prve uplate u nekoj prijavi (predmetu).
  Po primitku prijave ili podneska Zavod će prijavitelju dostaviti novi DVANAESTEROZNAMENKASTI broj koji je vezan za ODREĐENI broj prijave, te će se ubuduće koristiti u "pozivu na broj", umjesto XXXXXX.
  Na ovaj način dodijeljen broj postaje TRAJAN i JEDINSTVEN. To znači da se pri SVIM budućim uplatama u konkretnom predmetu mora UVIJEK koristiti upravo taj broj, jer on usmjerava uplatu samo u TAJ predmet. Također, taj "poziv na broj" ne smije se koristiti pri uplatama u drugim postupcima, jer bi izazvao pogrešno usmjeravanje izvršene uplate.
  Novi način plaćanja uvodi se od 1. studenoga 2005. a u prijelaznom periodu do postizanja automatskog praćenja uplata korisnika kao dokaz o plaćanju pristojbi i naknada troškova i dalje će biti obavezno dostavljanje kopija odgovarajućih uplatnica.
   
  Tablica poziva na broj prema vrsti postupaka
  Letak "Primjer popunjenih uplatnica"