Seminar o pretraživanju informacija o intelektualnom vlasništvu za koordinatore na znanstvenoistraživačkim institucijama

   
  Regionalni seminar o pretraživanju informacija o intelektualnom vlasništvu namijenjen budućim koordinatorima za intelektualno vlasništvo na znanstvenoistraživačkim institucijama održan je 1-2. prosinca 2005. u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
  Seminar je održan u okviru programa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) «Sveučilišna i razvojno-istraživačka inicijativa» a u organizaciji Regionalnog programa CARDS o pravima intelektualnoga vlasništva kojeg financira Europska komisija i implementira Europski patentni ured. Domaćin i suorganizator seminara bio je Državni zavod za intelektualno vlasništvo, koji je ujedno i nacionalna žarišna točka za provedbu ovog programa.
  Osnovna ideja ovog programa WIPO-a je uspostavljanje koordinatora za intelektualno vlasništvo (tzv. IP koordinatora) na znanstvenoistraživačkim institucijama, tj. osoba koje bi se osnovno educirale o intelektualnom vlasništvu, te zatim na vlastitoj instituciji informirale i organizirale aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva, u suradnji s nacionalnim uredom za intelektualno vlasništvo (u Hrvatskoj je to Zavod). Na seminaru su sudjelovali budući IP koordinatori iz zemalja koje obuhvaća spomenuti regionalni CARDS projekt (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora), osim predstavnika iz BiH koji se za sada nisu uključili u spomenutu inicijativu. Na poziv Zavoda seminaru su prisustvovali i drugi zainteresirani predstavnici domaćih znanstvenoistraživačkih i pratećih institucija.
  U dvodnevnom programu seminara strani stručnjaci i stručnjaci Zavoda upoznali su sudionike seminara s različitim oblicima prava intelektualnog vlasništva, izvorima informacija o intelektualnom vlasništvu i odgovarajućim informacijskim proizvodima i uslugama nacionalnih ureda, iskustvima u komercijalizaciji istraživačkih rezultata na znanstvenoistraživačkim institucijama, kao i sa sadržajem inicijative i njihovim budućim zadacima. Sadržaj seminara osobito je bio usmjeren na područje patenata, te su sudionici seminara upoznati sa pitanjima zaštite patenata, pretraživanja i klasificiranja patentne dokumentacije te strateškim upravljanjem patentnim portfeljima.
  Što se tiče ukupnog sudjelovanja Hrvatske u spomenutoj inicijativi, temeljem suradnje Zavoda i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) ono će biti ostvareno u koordinaciji s implementacijom nacionalnog projekta CARDS "Infrastruktura za komercijalizaciju intelektualnog vlasništva u R&D institucijama" koja bi trebala započeti početkom 2006. godine. Ovaj projekt, između ostalog, ima za cilj uspostavljanje Jedinice za intelektualno vlasništva pri MZOŠ-u, te mreže kontakata za intelektualno vlasništvo koju bi činile barem po jedna osoba sa svake od znanstvenoistraživačkih institucija u Hrvatskoj (ili odgovarajuća jedinica gdje postoji). Projekt predviđa da se planirana infrastruktura za komercijalizaciju intelektualnog vlasništva implementira na tri pilot institucije, a to su kako se za sada predviđa Institut «Ruđer Bošković», Brodarski institut i Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu. Temeljem toga, kao IP koordinatori u okviru inicijative WIPO-a odabrani su upravo predstavnici ove tri organizacije. Iskustva ove tri institucije poslužit će kao model za uspostavu slične infrastrukture i na ostalim znanstvenoistraživačkim institucijama u Hrvatskoj.
  Nakon ovog uvodnog seminara, uz paket informacijskih proizvoda o intelektualnom vlasništvu kojeg će dobiti, kao i pohađanje naprednog seminara početkom 2006. godine, odabrani IP koordinatori će u suradnji sa Zavodom i ostalim partnerima provoditi zacrtane aktivnosti na svojim institucijama u koordinaciji s implementacijom spomenutog nacionalnog projekta CARDS .