STUPANJE NA SNAGU BEČKOG SPORAZUMA U ODNOSU NA REPUBLIKU HRVATSKU

   
  Republika Hrvatska donijela je 9. rujna 2004. godine Uredbu o pristupanju Bečkom sporazumu o uspostavi međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (dalje kratko: Bečka klasifikacija) uz koju je u «Narodnim novinama – Međunarodni ugovori» br. 9/2004 objavljen i tekst samog Bečkog sporazuma na engleskom jeziku te u prijevodu na hrvatski jezik. Nakon deponiranja instrumenta pristupa, Glavni Direktor WIPO-a kao depozitar ovog međunarodnog ugovora obavijestio je Republiku Hrvatsku da će sporazum u odnosu na nju stupiti na snagu 9. svibnja 2006. Taj je podatak objavljen u «Narodnim novinama – Međunarodni ugovori» br. 2/2006.
  Sustav klasifikacije uspostavljen Bečkom klasifikacijom organizira informacije o figurativnim elementima žigova kroz indeksirane i upravljive simbole kako bi ih se moglo lakše pronalaziti i pretraživati. Bečka klasifikacija se sastoji od hijerarhijski uspostavljenog sustava koji počinje od općeg prema posebnom dijeleći sve figurativne elemente u 29 kategorija, 144 razreda i 1887 podrazreda koji se nalaze na popisu koji čini tu klasifikaciju. Figurativni elementi žigova obavezno se moraju od strane Ureda država članica svrstati u propisane kategorije, razrede i podrazrede te uključiti u službene dokumente i publikacije što se odnose na registracije žigova i njihova produljenja. Prednosti korištenja Bečke klasifikacije su prije svega olakšavanje pretraga žigova na sličnost, te uspostava jedinstvenog internacionalnog instrumenta čime se gubi potreba za reklasificiranjem kada se izmjenjuju dokumenti na međunarodnom nivou.
  Sustav se održava aktualnim tako da se Bečka klasifikacija kontinuirano revidira, te se svakih 5 godina i objavljuju njezina nova izdanja. Trenutno je na snazi njeno 5. izdanje od 1. siječnja 2003. koje će se 1. siječnja 2008. zamijeniti šestim izdanjem na kojem će rad započeti već ove godine.
  Do sada su 22 države postale članice ovog međunarodnog sporazuma, no više od 30 država, 3 organizacije i WIPO ju stvarno koriste i klasificiraju figurativne elemente žigova prema njoj. Republika Hrvatska je također ovaj sustav klasificiranja figurativnih elemenata provodila još od 1996. godine, tako da samim stupanjem na snagu Bečkog sporazuma neće nastupiti veće promjene u radu Zavoda ili za stranke. Od 9. svibnja će se jedino još dodatno objavljivati pri registraciji i produljenju žigova i brojevi kategorija, razreda i podrazreda ove klasifikacije u koje su svrstani njegovi figurativni elementi.
  Izvorne verzije ovog 5. izdanja na engleskom i francuskom jeziku WIPO je publicirao u tiskanom izdanju (publikacija br. 502), te na CD-ROM-u (publikacija br. CD-Nivilo koja pored ove sadrži i trenutno važeća izdanja Lokarnske i Nicanske klasifikacije), a oba se mogu nabaviti preko WIPO-a. Bečka klasifikacija također je dostupna na internetskim stranicama WIPO-a.
   
  Ana Rački Marinković, dipl.iur.
  Pomoćnica ravnatelja za Sektor za znakove razlikovanja