Donesen Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva


 
 

Temeljem Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN 54/05) (dalje kratko Zakon o zastupanju) Ministar znanosti, obrazovanja i športa donio je i Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (dalje kratko Pravilnik) koji je objavljen 1. ožujka 2006. u NN 24/06. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika ispunjeni su svi zakonski preduvjeti za provođenje stručnih ispita i upis zastupnika u registar Zavoda.

Podsjećamo, sukladno Zakonu o zastupanju poslove zastupanja pred Zavodom mogu obavljati odvjetnici i ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva. U Registar zastupnika koji vodi Zavod mogu se upisati samo ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva i to ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uvjete uključujući i položen stručni ispit pred Zavodom. Postoje dvije kategorije ovlaštenih zastupnika: patentni zastupnici i zastupnici za žigove (zastupaju u postupcima vezanim uz žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, te topografiju poluvodičkih proizovoda).

Stupanjem na snagu spomentuog Pravilnika ispunjen je zakonodavni okvir na osnovnu kojeg će Zavod provoditi ispite, te postupak pristupanja stručnim ispitima, rad ispitne komisije, postupak polaganja i program stručnih ispita.

U skladu s podjelom na dvije vrste ovlaštenih zastupnika koja slijedi iz Zakona o zastupanju, predviđeni su stručni ispit za patentnog zastupnika i stručni ispit za zastupnika za žigove. Oba stručna ispita sastoje se od pitanja iz općeg i posebnog dijela. Ukoliko je osoba položila stručni ispit za patentnog zastupnika odnosno zastupnika za žigove pri polaganju stručnog ispita za zastupnika za žigove odnosno patentnog zastupnika ne polaže ponovo opći dio. Također su joj umanjeni troškovi polaganja drugog ispita za 30%. Inače, trošak polaganja stručnog ispita određen je Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 86/00, 187/04) Tar. Br. 6.1. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Postupak pristupanja stručnim ispitima propisan je člancima 6 – 10 Pravilnika i započinje podnošenjem prijave za polaganje stručnog ispita Zavodu. Prijave se podnose na obrascima PIZ-1A (ukoliko se prijavljuje polaganje stručnog ispita za zastupnike) i PIZ-1B (ukoliko se prijavljuje polaganje stručnog ispita za zastupnika za žigove) koji se mogu nabaviti u pisarnici Zavoda i koji su dostupni na internetskim stranicima Zavoda.


Pogledajte cjelokupni tekst Pravilnika.

Obrasci za prijavu stručnog ispita