Zagreb, 1. rujna 2005.
  Regionalni projekt CARDS 2002 za razvoj prava intelektualnog vlasništva
  - sastanak Odbora za suradnju
   
  U Opatiji će se 2. rujna 2005. održati V. sastanak Odbora za suradnju CARDS-ova Regionalnog projekta za razvoj prava intelektualnoga vlasništva u zemljama Procesa stabilizacije i pridruživanja. Projekt financira Europska komisija, a provodi Europski patentni ured (www.european-patent-office.org) u suradnji s drugim partnerima. Sastanci Odbora održavaju se polugodišnje u zemljama regije, a domaćin ovog sastanka je Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV).
  Mr. Željko Topić, ravnatelj DZIV-a, otvorit će skup i pozdraviti predstavnike Europske komisije (EC, Bruxelles), Europskog patentnog ureda (EPO, München), Ureda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM, Alicante), Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO, Ženeva), te delegacije ostalih četiriju ureda za intelektualno vlasništvo zemalja regije (Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore).
  Predstavnici Odbora tom će prilikom iskoristiti mogućnost za razvoj boljeg uzajamnog razumijevanja stanja prava intelektualnog vlasništva u regiji. S osvrtom na najnovije aktivnosti, CARDS-ov Odbor za suradnju raspravit će svoj program rada za drugo polugodište 2005. godine, te prikupiti prijedloge za aktivnosti u prvome polugodištu 2006. godine.
  Cilj ovog projekta (www.cards-ipr.org) je poboljšanje suradnje nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo iz pet zemalja sudionica CARDS-ova programa, jačanjem njihove tehničke sposobnosti, kako bi bolje vodile i učinkovito štitile prava intelektualnoga vlasništva na nacionalnoj razini, te uskladile zakone o intelektualom vlasništvu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (WTO TRIPS Agreement). U okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, jačanjem provedbe prava intelektualnoga vlasništva od strane pravosudnih vlasti i promicanjem opće spoznaje o pravima intelektualnoga vlasništva, ovaj će projekt pomoći zemljama regije u usklađivanju sa standardima Europske Unije.
  Za funkcioniranje tržišnog gospodarstva bolja zaštita i provedba prava intelektualnoga vlasništva smatra se jednim od glavnih prioriteta budući da omogućuje stvaranje zakonodavnog okruženja za rast inovacija, zapošljavanje i globalnu konkurentnost regije.
  Planira se da se seminari i radionice o usklađivanju pravnog sustava, o mogućnostima jačanja institucija intelektualnoga vlasništva i o podizanju opće svijesti o intelektualom vlasništvu održavaju u pet zemalja tijekom tri godine trajanja projekta, čiji je ukupni proračun 2.25 mil EUR-a.