ANALITIČKI PREGLED (SCREENING) USKLAĐENOSTI ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

 

 

U Bruxellesu je 28. veljače i 1. travnja 2006. pred Europskom komisijom obavljen analitički pregled zakonodavstva Republike Hrvatske radi utvrđivanja njegove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije u području intelektualnog vlasništva (tzv. bilateralni screening).

 

Sa hrvatske strane u screeningu su sudjelovali član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlje 7. prof.dr.sc. Siniša Petrović, voditelj radne skupine prof.dr.sc. Igor Gliha, zamjenik voditelja radne skupine i EU koordinator za intelektualno vlasništvo mr.sc. Željko Topić, te tridesetak članova radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje 7.

 

Screeningu je prethodio tzv. multilateralni screening na kojem su 6. i 7. veljače 2006. hrvatskoj delegaciji, zajedno sa turskom delegacijom, predstavnici Europske komisije prezentirali pravnu stečevinu u ovom poglavlju. U iznimno kratkom periodu, od tek nešto više od dva tjedna od tada, hrvatski tim morao je obaviti nekoliko vrlo zahtjevnih i izuzetno bitnih zadataka - trebalo je sastaviti screening liste koje je usvojila Pregovaračka skupina i Vlada RH, pripremiti prezentacije izlaganja pred Europskom komisijom i izraditi pisani dokument koji sadrži opis stanja u ovom području sa posebnim osvrtom na pitanja koje je Europska komisija postavila oko problematičnih dijelova područja, te točke interesa koje je naznačila na multilateralnom screeningu. Pisani materijal dostavljen Europskoj komisiji bio je obiman i sastavljen od 156 stranica uz dodatke.

 

Sastavljanje Screening liste obuhvaćalo je komparativni prikaz odgovarajućeg propisa koji čini pravnu stečevinu EU, referencu na nacionalni propis, navođenje tijela odgovornog za provedbu određenog propisa, te konačno, napomene o stupnju (ne)usklađenosti, u čemu se eventualna neusklađenost sastoji, kao i period u kojem se usklađenost nacionalnog propisa s pravnom stečevinom planira postići. Kroz prezentacije je predstavnicima Europske komisije izložen način na koji su propisi koji čine pravnu stečevinu EU implementirani u nacionalni pravni sustav, a ako nisu, na koji ih način namjeravamo implementirati, i kao najvažnije, kako ih u praksi primjenjujemo.

 

Ovaj je posao odrađen na visokom profesionalnom nivou i u zadanim rokovima, što je bilo moguće jedino uz iznimni angažman svih članova radne skupine. Sav materijal dostavljen Europskoj komisiji, kao i održane prezentacije iskreno su pohvaljeni od strane predstavnika Europske komisije kao jasni, kvalitetni i detaljni. Ne samo dokumenti u formalnom smislu nego i njihov sadržaj odnosno razina usklađenosti u ovom području ocijenjeni su visokom ocjenom. Zakonodavstvo u ovom području do te je mjere usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije da se analitički pregled zakonodavstva obavljao toliko detaljno i duboko da se praktički uspoređivao jedan po jedan članak europskih propisa i propisa Republike Hrvatske. Posebno treba istaknuti i zaista upečatljive prezentacije tijela državne uprave koja sudjeluju u ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva u kojima su prikazani stvarni primjeri i dostignuća u borbi protiv krivotvorina u Republici Hrvatskoj koji su vidljivo impresionirali predstavnike Europske komisije.

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao nositelj zakonodavnih aktivnosti u većem djelu ovog područja ponosan je na ovakvu ocjenu i potvrdu postojećeg zakonodavnog okvira koji je postignut još 2004. godine donošenjem paketa zakona u području intelektualnog vlasništva. Također, važno je napomenuti i da su dijelovi koje još treba unaprijediti u sustavu zaštite intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj unaprijed prepoznati, te je osmišljen način na koji će se i u kojem vremenskom periodu to ostvariti. To je, naime, sadržano u Nacionalnoj strategiji razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske, dokumentu koji je usvojila Vlada RH 2005. godine. Državni zavod za intelektualno vlasništvo i u ovom dijelu ima središnju ulogu kao koordinator implementacije te strategije.

   

 

Ana Rački Marinković, dipl.iur.
  Pomoćnica ravnatelja za Sektor za znakove razlikovanja
   
  Jasminka Adamović, dipl.iur.
  Načelnica Odjela za administrativno-pravne poslove Sektor za patente