INNs (International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances) je Međunarodni popis standardnih naziva koje objavljuje Svjetska zdravstvena organizacija, a čija je svrha omogućiti zdravstvenim stručnjacima korištenje standardnih (zajedničkih) imena identifikacije određene farmaceutske tvari.
Nazivi žigova ne bi trebali sadržavati nazive iz navedenog popisa jer se radi o globalno prihvaćenim nazivima farmaceutskih tvari.

Popis sadrži dvije kategorije imena:

Predložena imena (Proposed INNs)
Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji predlaže se globalno priznanje određenog standardnog naziva za aktivne tvari koje se koriste u farmaceutskoj industriji
U roku 4 mjeseca od objave u Glasniku Svjetske zdravstvene organizacije zainteresirana strana može podnijeti prigovor, npr. da se radi o nazivu koji je sporan jer je predloženi naziv tvari sličan nazivu žiga.
Dok prigovor postoji, odnosno dok se sukob ne razriješi, Svjetska zdravstvena organizacija neće takav naziv objaviti u popisu preporučenih (recommended) INNs.

Preporučena imena (Recommended INNs)
Popis naziva koje Svjetska zdravstvena organizacija preporuča za označavanje određene farmaceutske tvari po završenom postupku vezanom za predložena imena INNs.

Popis INNs može se naći na internetskim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO):

    http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en