Za stjecanje i održavanje u vrijednosti industrijskog dizajna u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa posebnim propisima:

Tijekom postupka za priznanje industrijskog dizajna potrebno je platiti propisane pristojbe i naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite industrijskog dizajna.

Tako su pojedine kategorije pristojbenih obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka, dok podnositelji prijava koji su ujedno i dizajneri plaćaju pojedine pristojbe u iznosima umanjenim za 50%.

 

1.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prilikom podnošenja prijave za registraciju industrijskog dizajna potrebno je uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave industrijskog dizajna:

 
 

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE DIZAJNER        UJEDNO DIZAJNER          (- 50%)

UPRAVNA PRISTOJBA

 • osnovna 50,00 kn 25,00 kn
 • dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u višestrukoj prijavi 20,00 kn 10,00 kn
  NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna 200,00 kn
 • dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u višestrukoj prijavi 50,00 kn
  PRIJAVA DOSTAVLJENA ELEKTRONIČKIM PUTEM - 20%
   
         
   

  2.

  REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
     

  Ako industrijski dizajn udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova za prvo petogodišnje razdoblje zaštite industrijskog dizajna i objavu podataka o industrijskom dizajnu u službenom glasilu Zavoda. Po uplati naknade tih troškova izdaje se rješenje o registraciji industrijskog dizajna a dizajn se upisuje u registar industrijskog dizajna:

   
  NAKNADA TROŠKOVA
 • za jedan industrijski dizajn 400,00 kn
 • za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave 200,00 kn
         

  3.

  IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

  Ako nositelj želi može zatražiti izdavanje isprave o industrijskom dizajnu. Zavod će izdati ispravu nakon objave registriranog industrijskog dizajna u službenom glasilu Zavoda ako je nositelj industrijskog dizajna podnio zahtjev za izdavanje isprave o industrijskom dizajnu i uplatio naknadu troškova:

   
   
  NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna 200,00 kn
 • za svaku stranicu isprave iznad treće stranice 25,00 kn
   

  4.

  PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

  Razdoblje zaštite registriranog industrijskog dizajna traje pet godina računajući od datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna. Zaštita industrijskog dizajna može se produžavati za razdoblja od po 5 godina, do najduže 25 godina računajući od datuma podnošenja prijave. Za to je potrebno podnijeti zahtjev i platiti tijekom posljednje godine trajanja zaštite upravnu pristojbu i naknadu troškova postupka održavanja.

   
     
     

   

  UPRAVNA
  PRISTOJBA
  NAKNADA
  TROŠKOVA
 • za jedan industrijski dizajn 60,00 kn 400,00 kn
 • za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave 25,00 kn 200,00 kn
  Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju