04 | 07 | 2016

Hrvatska se priključila Objedinjenom Registru europskih patenata (Federated European Patent Register)


Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (dalje: Zavod) pridružio se državama članicama Europskog patentnog ureda (dalje: EPO) koje putem Objedinjenog registra europskih patenata (dalje: FEPR za Federated European Patent Register), omogućavaju preuzimanje službenih bibliografskih podataka i podataka o pravnom statusu europskih patenata upisanih u nacionalne registre patenata. Kroz FEPR su obuhvaćeni svi Europski patenti za koje je zatražen zahtjev za upis u Registar patenata koji vodi Zavod, a za koje je europska prijava podnesena nakon 1. siječnja 2008. godine.

Europski patentni Registar sadrži sve javno dostupne podatke o europskim patentnim prijavama i europskim patentima u različitim fazama postupka za priznanje koje provodi EPO, uključujući i prigovore. FEPR je poseban odjeljak ugrađen u Europski patentni Registar koji pruža podatke o pravnom statusu europskih patenata u postupku njihovih validacija u nacionalnim fazama svake države članice EPO-a.

Za sada samo sljedeće članice osiguravaju podatke na FEPR: Austrija, Hrvatska, Češka, Finska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Grčka, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska, Srbija, Slovenija i Švicarska.

Ova zajednička europska polazna točka omogućava korisnicima harmonizirani pristup podacima iz nacionalnih registara čime se znatno smanjuje neizvjesnost o pravnom statusu europskog patenta. Zainteresiranoj se javnosti pruža uvid u sljedeće pravne informacije: status europskog patenta, broj pod kojim je objavljen, nositelj patenta, je li patent na snazi, datum prestanka prava (odustanak, poništaj, protek vremena, neplaćanje održavanja), datum plaćanja održavanja, datum posljednjeg ažuriranja registra. (Sadržaj FEPR-a)

Ova je usluga od posebnog interesa za stručnjake iz područja patenata, kao što su patentni zastupnici, IP savjetnici, te predstavnike industrije.

 

Ispiši stranicu