05 | 10 | 2016

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/16-010/004
URBROJ: 559-01/3-16-001
Zagreb, 3. listopada 2016.

 

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državni zavod za intelektualno vlasništvo sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“ broj 82/16) raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Prijavni obrazac
 

Ispiši stranicu