24 | 09 | 2016

Objava ažurirane zajedničke komunikacije nacionalnih ureda država članica Europske unije


Državni zavod za intelektualno vlasništvo u okviru Europske mreže žigova i dizajna objavljuje ažuriranu verziju  zajedničke komunikacije nacionalnih ureda nadležnih za registraciju žigova država članica Europske unije.

Nova verzija Zajedničke komunikacije o provedbi presude „IP Translator” v.1.3 ažurirana je slijedom promjena nastalih stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz upotrebu i tumačenje općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije u odnosu na registrirane žigove Europske unije.

Nositelji žigova EU-a podnesenih prije 22. lipnja 2012. koji su registrirani u odnosu na cijeli naslov određenog razreda Nicanske klasifikacije, do 24. rujna 2016. su mogli EUIPO-u izjaviti da im je na dan podnošenja zahtjeva namjera bila tražiti zaštitu s obzirom na proizvode i usluge koje izlaze iz okvira obuhvaćenog doslovnim značenjem sadržaja tog razreda uz navođenje tih proizvoda i usluga. Prema Uredbi (čl. 28. st. 8.) nakon isteka navedenog razdoblja za žig za koji nije podnesena izjava, neovisno o datumu podnošenja, smatrat će se da obuhvaća samo proizvode ili usluge jasno obuhvaćene doslovnim značenjem naznaka uključenih u naslov odgovarajućeg razreda. 

Ispiši stranicu