05 | 07 | 2016

Objava Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT Pravilnika)


Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 3/2016 od 29. lipnja 2016. godine objavljen Potvrđeni primjerak izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) usvojila je 14. listopada 2015. godine Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj četrdeset i sedmoj (20. redovitoj) sjednici održanoj od 5. do 14. listopada 2015. godine, a stupile su na snagu 1. srpnja 2016. godine.

Tekst Izmjena i dopuna PCT Pravilnika možete pogledati ovdje.

 

Ispiši stranicu