01 | 06 | 2017

Objava Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije


Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 2/2017 od 17. ožujka 2017. godine objavljene:

 

Ispiši stranicu