17 | 10 | 2016

Sudjelovanje DZIV-a na 56. godišnjoj seriji zasjedanja skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Izvor: www.flickr.com/wipo, ©WIPO 2016. Foto: Emmanuel Berrod

U Ženevi je od 3. do 11. listopada 2016. održano 56. godišnje zasjedanje skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na kojem je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske u sastavu: gđa. Vesna Batistić Kos, veleposlanica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi, kao voditeljica delegacije, gđa. Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) kao zamjenica voditeljice delegacije, te kao članice delegacije gđa Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice DZIV-a, gđa Tamara Krupski, voditeljica Službe za gospodarsku multilateralu, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te gđa Alida Matković, savjetnica ministra pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi.

Na zasjedanju, na kojem su sudjelovali predstavnici 189 zemalja članica WIPO-a, raspravljen je rad organizacije u protekloj godini te je donesen niz odluka vezanih uz njezino daljnje djelovanje i aktivnosti. Kao i prethodnih nekoliko godina, ovogodišnja skupština WIPO-a bila je obilježena izrazitim razlikama između stavova odnosno zahtjeva afričkih zemalja i drugih zemalja u razvoju s jedne, te razvijenih država i država članica Europske unije s druge strane. Uz to,  prijepor između SAD-a i država članica Lisabonske unije za zaštitu oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla (gdje od ukupno 27 članica Unije 7 čine države članice Europske unije, uz još 4 zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u) vezan uz nedavno zaključenje reformskog akta ovog sustava otežavao je rad na točkama dnevnog reda vezanim uz proračun WIPO-a.

Zadnji dan zasjedanja postignut je konsenzus o određenim prijepornim točkama. Nakon što je na prošlogodišnjem zasjedanju postignut dogovor oko točke dnevnog reda koja se odnosila na osnivanje daljnjih vanjskih ureda WIPO-a usvajanjem osnovnih principa na temelju kojih će se ti uredi u budućnosti otvarati, ove je godine dogovoreno otvaranje dva vanjska ureda u Africi, i to u Alžiru i Nigeriji, dok se u pogledu dinamike otvaranja iduća 4 vanjska ureda nije postigao konsenzus te se postizanje dogovora o tom pitanju  odgađa s ciljem postizanja dogovora do kraja 2019. godine. Prijepor između SAD-a i država članica Lisabonske unije u vezi financiranja Lisabonske unije razriješen je na način da su se države članice Unije obvezale subvencionirati Lisabonski sustav u iznosu većem od milijun švicarskih franaka kako bi se smanjio postojeći financijski deficit, uz dogovor o provođenju aktivnosti kojima će se korištenje sustava promovirati s ciljem osiguravanja dugoročne financijske održivosti ovog sustava temeljem prihoda od naknada za registraciju. Ni ovogodišnje zasjedanje nažalost nije rezultiralo dogovorom o zakazivanju diplomatske konferencije radi pripreme međunarodnog ugovora o formalnostima u području registracije industrijskog dizajna te će se o ovom pitanju odlučivati na narednom zasjedanju u 2017. godini, sa ciljem održavanja diplomatske konferencije u prvoj polovici 2018. godine.

Uz to, raspravljeni su odnosno razmotreni rezultati rada organizacije u stalnim odborima i u određenim tehničkim područjima te je, između ostaloga, Turskom patentnom institutu odobren status tzv. ureda PCT-a (ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje i preliminarno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji u području patenata). Nadalje usvojene su određene izmjene i dopune postupovnih odredbi o okviru međunarodnih sustava za registraciju patenata, žigova i industrijskog dizajna.

Kao najistaknutiji rezultat rada WIPO-a od proteklog godišnjeg zasjedanja ističe se stupanje na snagu 30. rujna 2016. Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom, slijedom pristupanja Ugovoru potrebnog broja država. Na ovogodišnjem je zasjedanju po prvi puta održano i zasjedanje Marakeške unije te su ugovoru svečano pristupile još tri države članice.  

U okviru sudjelovanja na zasjedanju skupština WIPO-a delegacija Republike Hrvatske održala je sastanak sa g. Francisom Gurryem, glavnim direktorom WIPO-a, povodom 25. godišnjice samostalnosti Republike Hrvatske te uspostave samostalnog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kao nacionalnog nadležnog tijela. Na sastanku je izraženo zadovoljstvo aktivnom stručnom suradnjom između WIPO-a i Republike Hrvatske odnosno DZIV-a u proteklih 25 godina te su razmotrene mogućnosti daljnjeg razvoja te suradnje. Delegacija Hrvatske sudjelovala je i na drugim popratnim događanjima, te neformalnim sastancima na kojima su dogovorene daljnje aktivnosti u smislu unaprjeđenja bilateralne i multilateralne suradnje na razvoju sustava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i široj regiji.

Ispiši stranicu