Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst ) Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka koji:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
  • vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Nino Cvitan, dipl.iur.
tel. 01/6106-955
e-mail: nino.cvitan@dziv.hr

Ispiši stranicu