Poglavlje A-I Sadržaj prijave (osim patentnih zahtjeva)

1. Dokumenti koji su potrebni za prijavu

2. Obrazac zahtjeva za priznanje patenta (obrazac P1)

3. Opis

4. Crteži

5. Sažetak

6. Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti

Ispiši stranicu