4. Crteži

Uvjeti koji se odnose na oblik i sadržaj crteža navedeni su u članku 7. stavcima od 1. do 3. POP-a. Većina tih uvjeta formalne je naravi, ali bi ispitivač ponekad mogao imati potrebu da razmotri uvjete iz toga članka. Jedino pitanje koje bi vjerojatno moglo predstavljati teškoću jest pitanje je li tekstualni dio koji je uključen u crteže prijeko potreban ili ne – članak 7. stavak 2. točka 11. POP-a.

U slučaju, dijagramâ kruga, blok-dijagramâ i dijagramâ toka, natuknice koje označavaju funkcionalne cjeline složenih sustava (npr. «memorija s magnetskom jezgrom», «integrator brzine») mogle bi se iz praktičnih razloga smatrati nužnima, ako omogućavaju brzo i jasno razumijevanje dijagrama.

Ispiši stranicu