3. Opis

U članku 20. stavku 4. ZOP-a zahtijeva se dovoljno razotkrivanje izuma u prijavi patenta. U tom se članku navodi: „Izum se mora dovoljno jasno i detaljno otkriti u prijavi patenta tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti.“

Tom uvjetu razotkrivanja izuma mora udovoljiti opis izuma uz pomoć crteža, ako ih ima.

O značenju izraza „stručna osoba iz odgovarajućeg područja“ raspravlja se u Dijelu B poglavlju II. točki 7.3.

U članku 5. stavku 2. točki 6. POP-a navodi se „detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja izuma, uz navođenje primjera izvođenja...“

Svrha ovih odredaba o opisu jest:

  1. osigurati da prijava sadržava dostatne tehničke podatke koji će omogućiti da stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izum izvesti; i
  2. omogućiti čitatelju da razumije koliki je doprinos izumitelja stanju tehnike, kako bi se izum mogao procijeniti.

Dijelovi opisa

Naziv izuma – U opisu bi se najprije trebao navesti naziv izuma. Naziv izuma trebao bi biti naziv koji se pojavljuje u obrascu P1.

U članku 5. stavku 2. POP-a navodi se da bi opis izuma trebao biti sastavljen prema sljedećim odgovarajućim naslovima i sljedećim redoslijedom:

  1. područje tehnike,
  2. tehnički problem i rješenje tehničkog problema za koje se zahtijeva zaštita,
  3. stanje tehnike; citiranje patentnih dokumenata,
  4. bit izuma; novost,
  5. kratak opis crteža, ako ih ima,
  6. detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja izuma,
  7. industrijska primjena, ako nije očigledna iz naravi izuma.

Način sastavljanja i redoslijed različitih dijelova opisa izuma trebali bi biti u skladu s gore navedenim. Iznimno se može primijeniti drukčiji način ili drukčiji redoslijed sastavljanja opisa ako bi zbog naravi izuma takav način ili takav redoslijed omogućio bolje razumijevanje izuma i ekonomičniji prikaz. Neko bi se odstupanje od uvjeta iz članka 5. stavka 3. POP-a moglo prihvatiti, pod uvjetom da je opis jasan i uredan te da sadržava sve potrebne podatke. Osim toga, neki u tehničkom smislu jednostavni izumi mogu biti u potpunosti razumljivi uz minimalan opis i uz samo kratko upućivanje na prethodno stanje tehnike.

3.1. Područje tehnike

3.2. Stanje tehnike

3.3. Tehnički problem

3.4. Rješenje tehničkog problema

3.5. Popis crteža

3.6. Detaljan opis izuma

3.7. Mjerne jedinice

3.8. Vlastita imena, žigovi, komercijalni nazivi

3.9. Dokumenti na koje se upućuje

3.10. Zabranjeni sadržaj

Ispiši stranicu