3.1. Područje tehnike

U članku 5. stavku 2. točki 1. POP-a navodi se: «U opisu se…navodi područje tehnike na koje se izum odnosi, uz naznaku oznake po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP), ako je podnositelju prijave poznata.»

Ispiši stranicu