3.10. Zabranjeni sadržaj

(i) Moral – Postoje tri kategorije sadržaja koji je izričito zabranjen i koji je definiran u članku 10. stavku 1. POP-a. Valja napomenuti, da je Zavod obvezan pri objavi prijave izostaviti samo dijelove teksta ili crteže koji su obuhvaćeni prvom kategorijom takva sadržaja, tj. navode ili drugi sadržaj protivne zakonu ili moralu («javnom poretku»).

Primjeri:

  • poticanje na nerede ili na prekršajna djela,
  • poticanje na kaznena djela,
  • rasistička, vjerska ili slična diskriminacijska propaganda i
  • u velikoj mjeri opscen sadržaj.

(ii) Omalovažavajući navodi – U drugoj kategoriji potrebno je razlikovati klevetničke i slične omalovažavajuće izjave, koje nisu dopuštene, i objektivne primjedbe, npr. u odnosu na očigledne ili općenito priznate nedostatke, ili na nedostatke za koje se navodi da ih je podnositelj prijave uočio i potkrijepio dokazima, što je dopušteno, ako je bitno – članak 10. stavak 1. točka 2. POP-a.

(iii) Nebitan sadržaj – Treća kategorija obuhvaća sadržaj koji nije bitan. Međutim, napominje se da je takav sadržaj izričito zabranjen samo onda ako «očigledno nije bitan ili nije potreban». Na primjer, ako nije od važnosti za predmet izuma ili za odnosno stanje tehnike – članak 10. stavak 1. točka 3. POP-a.

(iv) Izostavljanje sadržaja pri objavi – Ako Zavod pri objavi prijave izostavlja zabranjeni sadržaj, trebao bi podnositelju prijave dostaviti podatak o mjestu i broju izostavljenih riječi ili izostavljenih crteža. Zavod na zahtjev dostavlja kopiju izostavljenih dijelova teksta – članak 10. stavci 2. i 3. POP-a.

Ispiši stranicu