3.5. Popis crteža

Ako su uključeni crteži, najprije bi se trebalo kratko spomenuti njihove slike.

Primjer:

«Slika 1 prikazuje tlocrt kućišta transformatora;,

Slika 2 prikazuje bokocrt tog kućišta;,

Slika 3 prikazuje pogled sa stražnje strane u smjeru strelice «X» sa Slike 2;,

Slika 4 prikazuje presjek kroz AA sa Slike 1.»

Ispiši stranicu