3.7. Mjerne jedinice

Fizičke mjerne jedinice iskazuju se u jedinicama Međunarodnog sustava jedinica (SI) – članak 9. stavak 10. POP-a. Ako je u prijavi upotrijebljen neki drugi sustav, jedinice moraju biti iskazane i u tom metričkom sustavu. Isto tako, temperatura mora biti iskazana barem u Celzijevim stupnjevima ili, u kriogenici, u kelvinima.

Vrijednosti fizičkih veličina obvezatno se iskazuju u jedinicama priznatim u međunarodnoj praksi, koje su općenito jedinice metričkog sustava u kojem se upotrebljavaju SI jedinice i druge jedinice iz Poglavlja I. Dodatka Direktivi 80/181/EEZ od 20. 12. 1979. godine, kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom 85/1/EEZ od 18. 12. 1984. godine, Direktivom 89/617/EEZ od 27. 11. 1989. godine i Direktivom 1999/103/EZ od 24. 01. 2000. godine.

Relevantne odredbe tih Direktiva navedene su u Dodatku 2. ovom Poglavlju pod nazivom «Mjerne jedinice priznate u međunarodnoj praksi».

Prema tome, «jedinice metričkog sustava» morale bi se tumačiti tako kao da znače «SI jedinice». Ako je neka mjera iskazana u drugim jedinicama, ispitivač bi trebao dopustiti da mjera iskazana u drugim jedinicama ostane u zagradama i slijedi iza mjere kako je iskazana u SI jedinicama, budući da to olakšava naknadnu provjeru ispravnosti pretvorbe jedne jedinice u drugu.

Obvezno je upotrebljavati kemijske i matematičke simbole, atomske težine i molekularne (molekulske) formule što su u općoj upotrebi te tehničke izraze, znakove i simbole koji su općenito prihvaćeni u odnosnom području tehnike – članak 9. stavak 10. POP-a, osobito ako u tom području postoje prihvaćeni međunarodni standardi. Potrebno je pridržavati se tih uputa kada god je to moguće.

Ispiši stranicu