2. Dvodijelni oblik i sadržaj patentnih zahtjeva

2.1. Tehničke karakteristike izuma

2.2. Dvodijelni oblik patentnih zahtjeva

2.3. Neprikladan dvodijelni oblik

Ispiši stranicu