2.3. Neprikladan dvodijelni oblik

Od podnositelja prijave trebalo bi se tražiti da se u svojem nezavisnom patentnom zahtjevu ili svojim nezavisnim patentnim zahtjevima pridržava dvodijelnog oblika kada je, na primjer, jasno da se njegov izum odnosi na značajno poboljšanje stare kombinacije dijelova ili faza. Međutim, takav dvodijelni oblik trebao bi se upotrebljavati samo u odgovarajućim slučajevima. Postoje slučajevi u kojima je priroda izuma takva da taj oblik patentnog zahtjeva nije prikladan, jer bi, na primjer, mogao dati iskrivljenu ili pogrešnu sliku o izumu ili o najbližem prethodnom stanju tehnike.

Primjeri vrste izuma u kojima dvodijelni oblik nije prikladan jesu:

  • (a) kombinacija poznatih cjelina jednaka statusa, pri čemu inventivna razina leži samo u takvoj kombinaciji,
  • (b) izmjena poznatog kemijskog procesa, koja se razlikuje od dopune takva procesa, npr. izostavljanjem jedne tvari ili zamjene jedne tvari drugom; i
  • (c) kompleksan sustav funkcionalno međusobno povezanih dijelova, pri čemu se inventivna razina odnosi na promjene u tim dijelovima ili na njihov međusoban odnos, npr. kompleksna kombinacija elektroničkih sklopova.

U primjerima (a) i (b) dvodijelni oblik patentnog zahtjeva bio bi neprirodan i neprikladan, dok bi u primjeru (c) takav oblik patentnog zahtjeva bio pretjerano dugačak i kompliciran.

Primjer u kojem je izum nov kemijski spoj ili grupa novih kemijskih spojeva, još je jedan primjer u kojem dvodijelni oblik patentnog zahtjeva može biti neprikladan. Postoji vjerojatnost da će i u nekim drugim slučajevima podnositelj prijave pružiti uvjerljive razloge za sastavljanje patentnog zahtjeva u drukčijem obliku.

Postoji poseban slučaj u kojem bi se dvodijelni oblik patentnog zahtjeva trebao izbjeći. To je slučaj u kojem je sadržaj druge prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj u smislu članka 8. stavka 3. ZOP-a (konfliktne prijave) jedino relevantno prethodno stanje tehnike. Međutim, takvo prethodno stanje tehnike trebalo bi biti jasno navedeno u opisu, ali se ono ne uzima u obzir pri odlučivanju o tome ima li izum inventivnu razinu ili nema – članak 10. stavak 2. ZOP-a.

Patentni zahtjevi, kao i opis, mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule, ali ne i crteže. Patentni zahtjevi mogu sadržavati tablice samo ako je sadržaj patentnih zahtjeva takav da su tablice poželjne. Ispitivač se ne bi trebao protiviti upotrebi tablica u patentnim zahtjevima, ako je takav oblik prikladan.

Ispiši stranicu