7. Jedinstvo izuma

7.1. Opće napomene

7.2. Posebne tehničke karakteristike

7.3. Patentni zahtjevi različitih kategorija

7.4. Nedostatak jedinstva «a priori»; «a posteriori»

7.5. Zavisni patentni zahtjevi

Ispiši stranicu