7.2. Posebne tehničke karakteristike

U sljedećem objašnjenju navodi se kako se utvrđuje je li udovoljeno uvjetu iz članka 18. stavka 2. ZOP-a ili nije, kada se čini da je u pitanju više izuma.

Veza između izuma koja se zahtijeva u članku 18. stavku 2. ZOP-a mora biti tehnička veza koja je izražena u patentnim zahtjevima izrijekom istim ili odgovarajućim posebnim tehničkim karakteristikama.

Izraz «posebne tehničke karakteristike» znači, u bilo kojem patentnom zahtjevu, određenu tehničku karakteristiku ili određene tehničke karakteristike koje definiraju doprinos kojim izum za koji se zahtijeva zaštita, gledan kao cjelina, mijenja prethodno stanje tehnike. Nakon što su prepoznate sve posebne tehničke karakteristike svakog izuma, mora se utvrditi postoji li veza između tih izuma ili ne postoji i, osim toga, obuhvaća li ta veza posebne tehničke karakteristike ili ne obuhvaća. Nije nužno da su posebne tehničke karakteristike iste u svakom izumu.

Trebalo bi biti jasno da bi ta veza trebala postojati između odgovarajućih tehničkih karakteristika. Primjer odgovarajućih tehničkih karakteristika jest sljedeći: u jednom patentnom zahtjevu tehnička karakteristika koja daje elastičnost jest metalna opruga, a u drugom je to kotur gume.

Ispiši stranicu