1. Općenito

U članku 20. stavku 1. točki 3. ZOP-a. navodi se: «Prijava patenta mora sadržavati …: jedan ili više zahtjeva za zaštitu izuma».

U članku 61. stavku 1. ZOP-a. navodi se: «Opseg isključivih prava nositelja patenta određen je patentnim zahtjevima koji su konačno prihvaćeni u postupku za priznanje patenta».

Patentni zahtjevi najvažniji su dio prijave patenta s pravnog gledišta. Oni su važni tijekom cijelog trajanja patenta, budući da određuju opseg zaštite. S druge strane, kada patent služi kao izvor tehničkih informacija, uglavnom su dostatni opis i sažetak.

Bit patentnog zahtjeva, tj. njegov raison d'être, jest definirati izum i pri tom odrediti opseg zahtijevane patentne zaštite.

Pri tom definiranju izuma potrebno je postići ravnotežu između opravdane želje izumitelja da dobije najširi mogući opseg zaštite i potrebe da izum bude jasno omeđen u odnosu na prethodno stanje tehnike.

Prema tome, idealan patentni zahtjev sadržava samo one karakteristike koje su nužne i dovoljne za postizanje toga cilja.

Općenito, patentna prijava mora sadržavati jedan patentni zahtjev ili više njih. Ti patentni zahtjevi  prema članku 20. stavak 7. ZOP-a, moraju:

  • (a) definirati predmet za koji se zahtijeva zaštita
  • (b) biti jasni i sažeti
  • (c) biti poduprti opisom.

Budući da patentni zahtjevi određuju opseg zaštite koja proizlazi iz  patenta priznatog u Republici Hrvatskoj ili prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj, jasnoća patentnih zahtjeva od najveće je važnosti. Međutim, patentni zahtjevi ne stoje izdvojeno i njihov se tekst ne smije tumačiti doslovno. Opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva. Vidi članak 61. stavak 1. ZOP-a.

Ispiši stranicu