2. Utvrđivanje datuma prvenstva

Ispitivanje urednosti zatraženog prava prvenstva- U pravilu, ispitivač ne bi trebao obavljati bilo kakvo ispitivanje urednosti prava prvenstva. Međutim, pravo prvenstva postaje važno, ako se uzima u obzir prethodno stanje tehnike koje je učinjeno dostupnim javnosti na datum zahtijevanog prvenstva ili nakon toga datuma, a prije datuma podnošenja (npr. međudokument dokument). U takvim slučajevima (tj. slučajevi u kojima bi područje tehnike bilo relevantno, ako je ranijeg datuma), ispitivač mora ispitati može (mogu) li se odgovarajućim dijelovima prijave koju ispituje priznati zahtijevani datum(i) prvenstva i o rezultatu obavijestiti podnositelja prijave, kao i o tome jeli određeno prethodno stanje tehnike koje se razmatra, npr. međudokument, uključen u stanje tehnike. 

«Isti izum»- Osnovni način na koji se utvrđuje ima li se za neki patentni zahtjev pravo zahtijevati datum prvenstva iz ranije prijave, ako se to odnosi na uvjet da se taj patentni zahtjev mora odnositi na «isti izum», isti je kao i način na koji se utvrđuje udovoljava li izmjena prijave uvjetu iz članka 33. ZOP-a. Drugim riječima, kako bi datum prvenstva bio valjan u tom pogledu, predmet za koji se zahtijeva zaštita tim patentnim zahtjevom mora neposredno i jasno proizlaziti iz razotkrivanja izuma u dokumentu o prvenstvu, uzimajući u obzir i sve karakteristike koje stručna osoba u određenom području razumijeva iz onoga što je izričito navedeno u tom dokumentu.

Primjer onoga što se razumijeva iz razotkrivanja izuma: patentni zahtjev koji se odnosi na uređaj koji sadržava «rastavljivo sredstvo za pričvršćivanje» imao bi pravo na datum prvenstva razotkrivanja tog uređaja u kojem je odnosni pričvrsni element bio, recimo, svornjak s navojem i matica ili opružni zapinjač ili ručkom pokretani zasun, ako se opći pojam «rastavljiv» razumijeva iz razotkrivanja takva elementa. 

Nije potrebno da predmet zaštite za koji se zahtijeva pravo prvenstva bude sadržan u patentnim zahtjevima prethodne prijave. Dostatno je da dokumenti razmatrani kao cjelina «izričito razotkrivaju» takav predmet zaštite. Prema tome, pri odlučivanju o tom pitanju, opis i patentni zahtjevi ili crteži prethodne prijave trebali bi se razmatrati kao cjelina, ali se predmet zaštite koji se navodi samo u dijelu opisa koji se odnosi na prethodno stanje tehnike ili u izričitom disclaimeru ne bi trebao uzeti u obzir.

Ispiši stranicu