1.7. Pravila, upite ili metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili za obavljanje poslova

Ovo su dodatni primjeri izuzetaka koji su apstraktne ili intelektualne naravi. Osobito, metoda za učenje jezika, metoda za rješavanje križaljki, igra (kao apstraktna cjelina definirana svojim pravilima) ili upute za organizaciju komercijalnog poslovanja ne bi bili patentibilni.

Međutim, ako se kao predmet zaštite navodi uređaj ili tehnički postupak za izvođenje barem nekog dijela sheme), ta shema i uređaj ili postupak moraju se ispitati kao cjelina. Osobito, ako se u patentnom zahtjevu navode računala, računalne mreže ili drugi programabilni uređaji ili program za te uređaje za izvođenje barem nekih koraka iz sheme, mora ga se ispitati kao «izum koji se izvodi primjenom računala». (vidi Dio B Poglavlje I. točku 1.9.)

Ispiši stranicu