2.2. Odsječci i djelomični odsječci gena

Općenito se zahtijeva da se u opisu prijave patenta koja se podnosi u Republici Hrvatskoj navede, kada to nije samo po sebi vidljivo, način na koji se izum može iskorištavati u industriji. Takav opći zahtjev u odnosu na odsječke i djelomične odsječke gena ima poseban oblik, budući da industrijska primjena odsječka ili djelomična odsječka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta.

Sam odsječak nukleinske kiseline bez podataka o njegovoj funkciji nije patentibilan izum (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 23.) U slučajevima u kojima je odsječak ili djelomičan odsječak gena upotrijebljen za proizvodnju nekog proteina ili dijela tog proteina, potrebno je navesti koji je protein ili koji je dio proteina proizveden i koju funkciju taj protein ili taj dio proteina obavlja. U drugom slučaju, kada nukleotidni odsječak nije upotrijebljen za proizvodnju proteina ili dijela proteina, funkcija koja se navodi mogla bi biti, npr. da taj odsječak pokazuje određenu transkripcijsko promotorsku aktivnost.

Ispiši stranicu