7.10. Argumenti i dokazi koje je predočio podnositelj prijave

Relevantni argumenti i dokazi, koje ispitivač mora razmotriti pri utvrđivanju inventivne razine, mogu biti uzeti iz izvorno podnesene prijave patenta ili ih podnositelj prijave može podnijeti tijekom dodatnog ispitivanja, npr. u odgovoru na poziv.

Međutim, mora se obratiti pozornost kadgod se upućuje na nove učinke koji idu u prilog inventivnoj razini. Takvi novi učinci mogu se uzeti u obzir samo onda ako su obuhvaćeni tehničkim problemom ili su barem vezani uz tehnički problem kako je izvorno naveden u izvorno podnesenoj prijavi.

Primjer takvog novog učinka:

Izum za koji se zahtijeva zaštita odnosi se na farmaceutski sastav koji ima određeno djelovanje.Na prvi pogled, uzimajući u obzir relevantno stanje tehnike, činilo bi se da izumu nedostaje inventivna razina. Nakon toga, podnositelj prijave podnosi novi dokaz iz kojeg je vidljivo da sastav za koji se zahtijeva zaštita pokazuje neočekivan napredak u smislu niske toksičnosti.

U tom slučaju, dopušteno je preformulirati tehnički problem i uključiti aspekt toksičnosti, budući da su farmaceutsko djelovanje i toksičnost povezani na takav način da stručnjak uvijek razmatra ta dva aspekta zajedno.

Preformulacija tehničkog problema mogla bi, ali ne bi morala, uzrokovati izmjenu navoda o tehničkom problemu u opisu ili njegovo uključenje u opis. Svaka takva izmjena dopuštena je samo onda ako udovoljava uvjetima navedenim u Dijelu D poglavlju IV. točki 6.2. U gornjem primjeru farmaceutskog sastava, ni preformulirani problem ni podatak o toksičnosti ne bi mogao biti uključen u opis, a da se ne povrijede odredbe iz članka 33. ZOP-a. – nedopušteno proširenje.

Teret dokaza– Što se tiče inventivne razine, teret dokaza leži na osobi koja pobija njezino postojanje, kao i u slučaju novosti. Općenito, podnositelj prijave ne mora pokazati što je izvorno ili neočekivano u njegovu izumu («samim svojim nastankom izum je valjan »), ali osoba koja niječe postojanje inventivne razine, kao što je to ispitivač, mora obrazložiti svoj prigovor. Zbog toga, ispitivač mora utvrditi najbliže prethodno stanje tehnike na datum prvenstva navodeći činjenice i dokaze koji to potvrđuju, npr. dokumente. Ispitivač također mora pokazati što bi stručnjaku u određenom području s obzirom na stanje tehnike bilo očigledno i zašto.

Ispiši stranicu