7.8. Kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike

Dopušteno je kombinirati razotkrivenost izuma iz jednog ili iz više dokumenta, iz dijelova dokumenata ili iz drugih dijelova stanja tehnike (npr. prethodna javna upotreba) s najbližim stanjem tehnike. Međutim, činjenica da se više od jednog dokumenta mora kombinirati s najbližim stanjem tehnike kako bi se došlo do kombinacije karakteristika, može biti znak postojanja inventivne razine.

Pri razmatranju inventivne razine (za razliku od novosti) dopušteno je kombinirati razotkrivanja iz dva ili više dokumenata ili dijelova dokumenata, različite dijelove istog dokumenta ili druge dijelove stanja tehnike. Međutim, takva kombinacija dopuštena je samo onda kada bi ta kombinacija bila očigledna stručnoj osobi u određenom području na priznati (stvaran) datum prvenstva patentnog zahtjeva koji je u postupku ispitivanja.   

Pri odlučivanju bi li bilo očigledno kombinirati dva ili više različitih dokumenata, ispitivač bi trebao obratiti pozornost na sljedeće:

(a)      je li sadržaj dokumenata takav da je vjerojatno da bi stručnjak u određenom području, razmatrajući problem riješen izumom, kombinirao takav sadržaj, Na primjer, ako se dva razotkrivanja izuma koji se razmatraju kao cjelina u praksi ne bi mogla kombinirati zbog nespojivosti razotkrivenih karakteristika bitnih za izum, kombiniranje tih razotkrivanja ne bi se trebalo smatrati očiglednim

(b)      jesu li dokumenti iz sličnih, susjednih ili udaljenih tehničkih područja,

(c)      broj dokumenata koje je potrebno kombinirati.

Uobičajeno je kombinirati samo dva dokumenta.

Kombiniranje dva ili više dijelova istog dokumenta bilo bi očigledno ako bi za osobu stručnu u području bilo prirodno da združi te dijelove jedan s drugim. Smatra se očiglednim kombiniranje dokumenata iz stanja tehnike jednog dobro poznatog udžbenika ili standardnog rječnika.

To je samo poseban slučaj opće tvrdnje da je očigledno poučavanje jednog ili više dokumenata s općim znanjem iz tehničkog područja. Općenito govoreći, bilo bi očigledno kombinirati i dva dokumenta od kojih jedan sadrži jasno i neprijeporno upućivanje na drugi dokument. Slična razmatranja se primjenjuju i kod određivanja je li dopušteno kombinirati jedan dokument sa nekim elementom iz prethodnog stanja tehnike koji je učinjen dostupnim javnosti na neki drugi način, npr. upotrebom.

Ispiši stranicu