2. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

«Klasificiranje» znači dodjeljivanje jedne ili više oznaka Međunarodne klasifikacije patenata (MKP) određenoj prijavi, pri čemu se identificira tehnički sadržaj izuma iz te prijave.

«Plitka klasifikacija» znači klasificiranje u prvom stupnju, npr., do razine podrazreda MKP-a. Onasluži internom usmjeravanju unutar Zavoda, a predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita (ili prvog izuma za koji se zahtijeva zaštita, ako ih ima više) u širokom se smislu identificira odgovarajućim klasifikacijskim oznakama.

«Konačna klasifikacija» znači dodjeljivanje odgovarajućih klasifikacijskih oznaka koje identificiraju tehnički sadržaj izuma za koji se zahtijeva zaštita (ili sadržaje svakog od izuma za koji se zahtijeva zaštita, ako ih ima više). Takva bi identifikacija trebala biti onoliko precizna i potpuna koliko to dopušta klasifikacija.

Vodič kroz Međunarodnu klasifikaciju patenata, verzija 2013. služi kao pomoć pri klasificiranju.

Osim toga, neobvezne klasifikacijske oznake i neobvezni indeksni kodovi mogu se pridodati svakoj dodatnoj informaciji sadržanoj u opisu dokumenta koji se klasificira i koji bi se trebao identificirati prema Vodiču kroz Međunarodnu klasifikaciju patenata, verzija 2013. 48 stranica. Ti su postupci detaljnije objašnjeni u Vodiču kroz MPK.

Vidi www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf

Ispiši stranicu