6. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma

Kada postoji mogućnost da bude postavljen prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma, svi se izumi moraju klasificirati, budući da će svi biti razotkriveni u objavljenoj prijavi. Kako je ranije navedeno, svaki izum za koji se zahtijeva zaštita mora biti klasificiran.

Ispiši stranicu