2.1. Ruta AI-DZIV: Pretraživanje i potpuno ispitivanje koje provodi DZIV

Kada podnositelj prijave podnese zahtjev za potpuno ispitivanje, postoje dvije moguće rute: potpuno ispitivanje koje provodi Zavod samostalno (put AI-DZIV) i potpuno ispitivanje u suradnji s nekim od ureda s kojima Zavod ima sklopljen ugovor o suradnji (put AI-izvan DZIV-a). članak 37. stavci 2. i 3. ZOP-a .

Odluku o odnosnom putu donosi Zavod.

(i) Prijave inozemnih podnositelja putem AI-DZIV rute

Put AI-DZIV općenito se upotrebljava za prijave inozemnih podnositelja koje imaju pripadnicu patentne familije u jednom od ureda čiji su kriteriji patentibilnosti isti kao oni propisani nacionalnim zakonodavstvom (npr. EPO, DE, AT…).

Zbog toga Zavod pretražuje patentne baze podataka kao što su «epoline», EPO-Register, INPADOC i provjerava status odgovarajuće strane prijave.

Na temelju pronađenih rezultata pretraživanja iz nekog od navedenih inozemnih ureda, patentni ispitivač izrađuje rezultat potpunog ispitivanja u kojem obrazlaže razloge zbog kojih se patent namjerava priznati ili odbiti.

Ako ispitivač donese odluku o priznanju patenta, podnositelju će Odjel za pravne poslove dostaviti poziv na suglasnost na tekst prijave za koji se namjerava priznati patent.

Ako je ispitivač mišljenja da prijava ne ispunjava uvjete za priznanje patenta, o tome sastavlja rezultat ispitivanja gdje su detaljno navedeni razlozi zbog kojih se ne može priznati patent, koji Odjel za pravne poslove šalje podnositelju prijave na izjašnjenje.

Ako ne postoji odgovarajuća pripadnica patentne familije ili ako je prijava iz područja tehnike za koje u Zavodu ne postoji specijalist područja, pretraživanje i ispitivanje obavit će ured s kojim Zavod ima sklopljen ugovor (npr. Austrijski patentni ured ili Danski patentni ured).

Negativno izvješće o patentibilnosti u konačnici može prerasti u priznanje patenta, ako podnositelj prijave obavi odgovarajuće izmjene, a u protivnom će slijediti odbijanje.

(ii) Prijave domaćeg podrijetla AI-postupak u DZIV-u

Posao pretraživanja i ispitivanja prijava podnesenih od strane hrvatskih državljana može se obaviti izvan DZIV-a, ali i samostalno unutar Zavoda (AI-DZIV). To je moguće zbog toga što su alati za pretraživanje koji su dostupni ispitivačima DZIV-a u velikoj mjeri poboljšani mogućnošću on-line pristupa bazama podataka EPOQUE Europskog patentnog ureda. Većina prijava domaćeg podrijetla jesu «prijave koje se ponose prvi puta».

Ispiši stranicu