2.2. AI-postupak izvan DZIV-a: Pretraživanje i pisano mišljenje izvan DZIV-a

AI-postupak izvan DZIV-a uglavnom se primjenjuje na domaće prijave. To su većinom «prijave koje se podnose prvi puta» i koje su podnesene od strane hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba koje imaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske - Te prijave u pravilu nemaju pripadnicu strane patentne familije.

Ako DZIV odluči primijeniti AI-postupak izvan DZIV-a, postupa na sljedeći način.

Nakon podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje, naziv izuma, relevantni dijelovi opisa prema odluci ispitivača, patentni zahtjevi i sažetak, prevode se, što je prije moguće, na engleski jezik. Nakon toga se prijevod zajedno s bibliografskim podacima šalje uredu s kojim Zavod ima sklopljen ugovor.

Strani ured obavlja posao pretraživanja i potpunog ispitivanja prema postupku iz Poglavlja I. PCT-a. DZIV od navedenog ureda prima izvješće o pretraživanju i pisano mišljenje. Ispitivač prevodi pisano mišljenje i proučava ga u odnosu na citirane dokumente. Ispitivači DZIV-a pretražuju nacionalne prijave podnesene u Republici Hrvatskoj. Ako je pisano mišljenje pozitivno u odnosu na patentibilnost, ispitivač donosi odluku o priznanju i podnositelja se poziva da u roku od 30 dana od dostave poziva dostavi suglasnost na predloženi tekst prijave koji se namjerava priznati. Ako je pisano mišljenje negativno, ispitivač na temelju njega sastavlja službeno priopćenje, i podnositelja prijave poziva se da se o njemu izjasni i podnese izmjene i/ili primjedbe u roku od 2 do 4 mjeseca.

Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu, prijava se odbija. Ako se podnositelj prijave odazove pozivu, ispitivač provodi ponovno ispitivanje i donosi odluku bilo o priznavanju bilo o daljnjoj komunikaciji s podnositeljem prijave. U nekim slučajevima, ispitivač šalje odgovor podnositelja prijave stranom uredu na ponovno ispitivanje. Nakon drugog pisanog mišljenja stranog ureda u pravilu se donosi konačna odluka.

Ispiši stranicu