3.5. Nedostatak jedinstva izuma

Isto tako, kada se patentni zahtjevi prijave ne odnose samo na jedan izum ili na skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da čine jedinstvenu izumiteljsku zamisao, pretraživanje se u pravilu ograničava na izum ili na povezanu skupinu izuma koja je navedena na prvome mjestu u patentnim zahtjevima. Podnositelj prijave bit će obaviješten o ograničenju pretraživanja zbog gore navedenih razloga.

Ispiši stranicu