1.2. Baza podataka DZIV-a koja sadržava patente

IT odjel DZIV-a održava dostupnu patentnu bazu podataka. Ona sadržava bibliografske podatke svih objavljenih prijava patenata HR A2 i priznatih patenata HR B.

U DZIVU se mogu pretraživati sažeci svih objavljenih prijava prema različitim kriterijima pretraživanja (npr. prema MKP-u, imenu izumitelja, datumu objave, broju registracije, riječima iz naslova).

Dokumenti HR A2 dostupni su u elektroničkom obliku. Preslike tih dokumenata mogu se dobiti na zahtjev. Dokumenti HR B2 dostupni su za sve HR patente, osim za nostrifikacije (tj. patenti upisani u registar DZIV-a, a priznati u jugoslavenskom SZP-u do 08. 10. 1991. godine). Preslike tih dokumenata mogu se dobiti na zahtjev.

Objavljene prijave patenta HR A2 sastoje se od prve stranice koja sadržava bibliografske podatke, sažetak i jedan crtež. Osim toga, javnosti su dostupni i kompletan opis, svi patentni zahtjevi i svi crteži.

Vidi http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/

Podaci iz Registra patenata dostupni su on-line samo patentnim ispitivačima.

Ispiši stranicu