2. Postupak koji prethodi pretraživanju

(i) Rezultati stranog pretraživanja – Preporučuje se da ispitivač, nakon primitka nove prijave koju će pretraživati i ispitivati, pretraživanje i ispitivanje pripremi sljedećim redoslijedom:

  • identifikacija članova patentne familije,
  • ispis primjeraka odgovarajućih stranih patentnih dokumenata koji sadržavaju rezultate stranog pretraživanja i/ili primjeraka patentnih zahtjeva koji su priznati nakon potpunog ispitivanja,
  • dobava primjeraka dokumenata citiranih u takvim rezultatima stranog pretraživanja.

(ii) Analiza prijave – Nakon preuzimanja nove prijave koju će pretraživati, ispitivač bi najprije trebao razmotriti prijavu kako bi utvrdio predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita. U tu bi svrhu trebao napraviti kritičku analizu patentnih zahtjeva u svijetlu opisa i crteža. Iako ne mora proučiti sve pojedinosti opisa i crteža, mora ih dostatno razmotriti kako bi mogao prepoznati problem na kojem se temelji izum, pri čemu uvid u problem vodi njegovu rješenju, tj., ukupnost sredstava koja su bitna za rješenje, a koja se osobito ogledaju u tehničkim karakteristikama navedenim u patentnim zahtjevima te dobivenim rezultatima i učincima. 

(iii) Citirani dokumenti – Dokumente citirane u prijavi koja se razmatra trebalo bi ispitati ako su citirani

  • kao polazna točka izuma ili
  • kao prikaz stanja tehnike ili
  • kao alternativna rješenja odnosnog problema ili
  • kada su potrebni za ispravno razumijevanje prijave.

Međutim, kada se takvi citati jasno odnose samo na pojedinosti koje nisu neposredno relevantne za izum za koji se zahtijeva zaštita, može ih se ne uzeti u obzir.

Ispiši stranicu