10. Isprave o patentu, patentni spis, objava podatka o priznanju patenta

Nakon primitka suglasnosti podnositelja prijave na tekst predložen u obavijesti o namjeri priznavanja patenta ili nakon što podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom u određenom roku, Odjel za pravne poslove priprema rješenje o priznanju patenta, nakon čega se vrši:

(i) Upis u Registar patenata – članak 49. ZOP-a i članak 26. POP-a

Podaci navedeni u rješenju o priznanju patenta upisuju se u Registar patenata na datum donošenja rješenja o priznanju.

(ii) Izdavanje isprave o patentu – članak 50. ZOP-a, članak 31. POP-a

Nositelju patenta izdaje se isprava o patentu, što je prije moguće. Nositelju konsenzualnog patenta izdaje se isprava o konsenzualnom patentu.

(iii) Izdavanje patentnog spisa – članak 52. ZOP-a, članak 34. POP-a.

Nositelju patenta izdaje se spis o patentu ili konsenzualnom patentu odmah nakon donošenja rješenja o priznanju patenta.

(iv) Podatak o priznanju patenta objavljuje se u službenom glasilu Zavoda, koje se izdaje posljednjega dana svakog mjeseca. Taj podatak objavljuje se u prvom idućem broju službenog glasila.

Rješenje o priznanju patenta ima učinak od datuma objave podatka o priznanju u službenom glasilu – članak 51. stavak 1. ZOP-a.

Ispiši stranicu