11. Obustava postupka: odustanak (povlačenje prijave); smatranje prijave povučenom

Podnositelj prijave može odustati od svojeg zahtjeva, tj. pisanom izjavom povući svoju prijavu, u toku cijelog postupka.U tom slučaju, Zavod će prekinuti sve daljnje postupke i donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja.

Pojedina radnja ili propuštanje podnositelja prijave može se smatrati njegovim odustankom od zahtjeva (prijava se smatra povučenom) samo kad je to zakonom određeno.

Tako će se prijava smatrati povučenom ako niti jedan od zahtjeva za priznanje patenta nije podnesen u roku od 6 mjeseci od objave prijave, a Zavod tada donosi zaključak o obustavi postupka za priznanje patenta.

Ako u postupku priznanja patenta, upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka ne budu plaćene, prijava patenta smatrat će se povučenom.

Okončanje postupka – Prema Zakonu o općem upravnom postupku o svim pokrenutim postupcima mora se donijeti konačna pisana odluka.

Konačnu odluku u svim slučajevima donosi DZIV.

Ispiši stranicu