2. Općenito o postupku ispitivanja

2.1. Cilj potpunog ispitivanja

2.2. Stav patentnog ispitivača

Ispiši stranicu