3.1. Neposredno priznavanje

Ako ispitivač može u prijavi identificirati patentibilan predmet zaštite i ako su nezavisni patentni zahtjevi jasni te ako se odnose na taj predmet zaštite, trebalo bi se pokušati obaviti neposredno priznavanje, npr., predlaganjem svih potrebnih manjih izmjena uz priopćenje o namjeri priznavanja patenta.

Ispiši stranicu