6. Izmjene

Ispitivač bi trebao dopustiti sve izmjene potrebne za ispravljanje nedostataka koje je naznačio u službenom priopćenju dostavljenom podnositelju prijave. Trebao bi dopustiti i sve izmjene koje ograničavaju opseg patentnih zahtjeva. Trebao bi prihvatiti i sve izmjene koje pridonose jasnoći opisa ili patentnih zahtjeva, pod uvjetom da se pri tom ne proširuje predmet zaštite. I sve očite pogreške mogu se ispraviti u svako doba. Svaki dodatan zahtjev za povlačenje nekog ispravka sam po sebi je zahtjev za dodatnu izmjenu. Izmjene se mogu obavljati na sljedeći način:

  • a. brisanjima
  • b. dodavanjima
  • c. izmjenama
  • d. ispravcima pogrešaka

6.1. Dopustivost izmjena

6.2. Dodatan sadržaj (članak 33. ZOP-a)

6.3. Proširenje izvornog patentnog zahtjeva

6.4. Ispravak pogrešaka

6.5. Postupak izmjene dokumenata

Ispiši stranicu