6.3. Proširenje izvornog patentnog zahtjeva

U članku 33. ZOP-a navodi se da se prijava patenta ne može naknadno izmijeniti proširenjem predmeta zahtijevane zaštite.

Prilikom podnošenja prijave, patentni zahtjevi mogu biti onoliko opširni koliko to podnositelj prijave želi. Jedina uobičajena ograničenja jesu da izum za koji se zahtijeva zaštita mora biti nov i ne-očit s obzirom na stanje tehnike, da mora biti na odgovarajući način potkrijepljen opisom i da mora postojati jedinstvo izuma.

Nakon podnošenja, prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj ili patent priznat u Republici Hrvatskoj ne može se izmijeniti tako da sadržava predmet zaštite koji nije bio uključen u sadržaj prijave kako je izvorno podnesena.

Općenito govoreći, proširenje patentnog zahtjeva nije dopušteno, osim ako je u izvornoj prijavi postojao neki temelj (ne nužno expressis verbis) za naknadno proširenje patentnog zahtjeva. Temelj mora biti dostatno jasan kako bi ga stručna osoba mogla prepoznati, a ne smije biti nejasnog ili općeg karaktera.

Slučaj proširenja je i kada je određena karakteristika zamijenjena općim funkcionalnim izrazom. Takvo proširenje može se dopustiti u određenim okolnostima.

Primjer 1.:

Prema izvorno podnesenom patentnom zahtjevu, neka komponenta uređaja izrađena je od gume. Ali iz opisa kako je podnesen razumijeva se, npr. iz definicije problema, da je guma izabrana izričito zbog njezinih elastičnih svojstava. Takvo posredno razotkrivanje dostatan je temelj za uopćavanje patentnog zahtjeva tj. određena karakteristika («guma») pretvorena je u općenitu karakteristiku («elastičan materijal»).

Primjer 2.:

U izvornom patentnom zahtjevu nabraja se više raznih pričvrsnica, kao npr., matica i svornjak s navojem, opružni zapinjač i ručkom pokretani zasun, za određeni uređaj. Time je posredno razotkrivena mogućnost rastavljanja takvih pričvrsnica. Zbog toga je opravdano odgovarajuće proširenje patentnog zahtjeva na općenito «rastavljive pričvrsnice».

Ispiši stranicu